Audyt agencji SEO

Audyt agencji SEO – ocena pracy i działań agencji SEO


Jeżeli współpracujesz z agencją SEO, domem mediowym, agencją interaktywną, PR lub inną organizacją, która realizuje w Twoim imieniu i dla Twoich korzyści działania SEO, to powinieneś/aś pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania. W artykule tym wskażemy Ci jak i co najważniejsze kiedy powiedzieć „sprawdzam” podmiotowi prowadzącemu działania, przeprowadzając audyt agencji SEO.

Od czego zacząć?

Jeżeli przymierzasz się do weryfikacji i oceny pracy agencji SEO, to powinieneś/aś pamiętać o skompletowaniu niezbędnych do przeprowadzenia audytu dokumentów, danych oraz dostępów.

Elementem wyjściowym audytu agencji (oceny jej pracy i efektywności) w każdym przypadku jest umowa na realizację usług z obszaru optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych. W umowie, którą zawarłeś/aś zapisane są kluczowe warunki i zakres świadczenia usług przez agencję, dom mediowy czy też freelancera.

Kolejnymi niezbędnymi elementami do przeprowadzenia oceny pracy SEO będą dane pozyskane od agencji. Skompletuj wszystkie raporty, analizy, audyty, rekomendacje oraz opracowania przygotowane przez agencję. Upewnij się, że dysponujesz danymi przynajmniej za ostatnie 3 miesiące. Jeżeli to nie problem, przygotuj zestaw danych za okres ostatnich 6 miesięcy. Więcej danych pozwoli przeprowadzić audyt działań agencji SEO rzetelniej.

Upewnij się czy dysponujesz dostępami do Google Analytics, Google Search Console, Bing Webmaster Tools oraz Gogle Tag Manager lub odpowiednikami tych narzędzi. Zweryfikuj również czy agencja SEO posiada dostępy do powyższych narzędzi (powinna posiadać!).

Jak już skompletujesz wszystkie niezbędne elementy możesz rozpocząć przeprowadzanie audytu lub możesz jego przeprowadzenie powierzyć niezależnemu audytorowi. Do przeprowadzenia audytu niezbędne będą kompetencje z zakresu SEO (w tym znajomość narzędzi monitorujących widoczność, linki dochodzące, itp.), Analityki internetowej oraz Prawa w celu oceny umowy.

Niezależny audyt agencji SEO

Sprawdź czym możemy Cię zaskoczyć i poznaj naszą ofertę dot. audytu agencji SEO!
Powiedz sprawdzam swojej agencji i skorzystaj z niezależnego audytora SEO, który oceni pracę agencji realizującej działania SEO.
Odwiedź stronę: prostymarketing.pl/cennik/seo/

Etapy audytu agencji

Audyt agencji SEO warto podzielić na etapy. Podzielenie audytu na etapy pozwoli na zaplanowanie całego procesu krok po kroku według najbardziej optymalnej ścieżki.

1. Analiza i ocena umowy na optymalizację i pozycjonowanie strony

Wszystko zaczyna się od umowy, a być może nawet od przetargu oraz oferty. Umowa na pozycjonowanie i optymalizację strony jest najistotniejszym dokumentem. Kontrakt warunkuje zakres współpracy, podejmowane działania oraz powinien określać KPI dla agencji. Umowa stanowi zabezpieczenie każdej ze stron. Co jednak gdy agencja, dom mediowy lub też inny podmiot świadczący usługi SEO zabezpieczy wyłącznie lub nadmiernie własny interes, pomijając w tym interes Klienta?

Dobra umowa powinna być korzystna dla obu stron, powinna zawierać jasne zapisy, których interpretacja nie powinna pozostawiać alternatywnych możliwości. Precyzyjne zapisy warunkujące współpracę są istotne zwłaszcza w obszarze SEO, który dynamicznie się zmienia. Istotne są również zapisy dotyczące zachowania poufności oraz te, które pozwalają rezygnować z umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat na uczciwych zasadach.

Analizując i oceniając umowę należy zwrócić uwagę na szereg czynników, nie tylko tych dotyczących realizacji i egzekucji ale i tych związanych z kwestiami prawnymi.

2. Analiza audytów technicznych, rekomendacji oraz opracowań agencji

Kolejnym ważnym krokiem i etapem oceny pracy i działań agencji SEO jest analiza wszelkich dokumentów otrzymanych od podmiotu świadczącego usługi SEO. Jeżeli takich dokumentów nie otrzymujemy, to już na tym etapie powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza. Standardem bowiem jest przesyłanie raportów miesięcznych lub kwartalnych z prowadzonych działań.

Na tym etapie warto zebrać wszelkie dokumenty otrzymane od agencji z okresu minimum 3 miesięcy. Optymalnym zbiorem danych będzie ten z 6 miesięcy, ukazujący szerszy horyzont czasowy prowadzonych działań. Jeżeli takie dokumenty nie były wcześniej dostarczane przez agencję, należy niezwłocznie sprawdzić zapisy w umowie dot. raportowania. Następnie warto zgłosić się do podmiotu realizującego działania o przygotowanie raportów (w sytuacji gdy umowa zobowiązuje Usługodawcę). W przypadku braku zapisów dot. raportowania w umowie, należy ustalić z Usługodawcą zakres raportowania oraz ich częstotliwość. Na koniec tego procesu należy podpisać stosowny aneks do umowy, który zobowiąże realizatora działań do przygotowywania raportów.

Po skompletowaniu dokumentów takich jak rekomendacje, audyty techniczne, opracowania, raporty widoczności, raporty pozycji, raporty dot. linkowania z pozyskanymi linkami dochodzącymi możemy przystąpić do ich analizowania. Analizowanie dokumentów jest pracochłonnym procesem, zwłaszcza gdy dokumentów jest dużo. Osoba analizująca powinna posiadać odpowiednią wiedzę, a co najważniejsze doświadczenie. Doświadczenie audytora SEO w przypadku analizy dokumentów jest najważniejszym elementem!

3. Analiza poprawności implementacji narzędzi monitorujących

Monitorowanie efektywności prowadzonych działań przez podmiot zewnętrzny to absolutny standard rynkowy. Do obowiązków Zleceniodawcy należy zadbanie o prawidłowy i poprawny pomiar witryny internetowej. Zleceniobiorca powinien natomiast zweryfikować poprawność implementacji oraz egzekwować dostęp do narzędzi umożliwiających monitoring realizowanych działań.

Na etapie analizy wdrożenia narzędzi monitorujących należy zweryfikować poprawność osadzenia skryptów poszczególnych dostawców w kodzie źródłowym strony i upewnić się czy dane zliczane są prawidłowo.

Po analizie implementacji narzędzi należy upewnić się czy wszystkie osoby realizujące działania SEO oraz sam Zleceniodawca posiadają dostęp do narzędzi monitorujących z odpowiednim poziomem dostępu.

Najczęściej analizowanymi narzędziami są: Google Tag Manager (GTM), Google Analytics (GA), Google Search Consola (GSC), Bing Webmaster Tools (BWT), Yandex Metrica, Matamo, Adobe Analytics, Hotjar, itp.

Podsumowanie i raport dot. audytu agencji

Zwieńczeniem całego procesu audytowania agencji lub innego podmiotu realizującego działania SEO powinien być przejrzysty raport ukazujący obiektywną i profesjonalną ocenę pracy agencji SEO w każdym analizowanym obszarze. Ta bowiem powinna działania prowadzić rzetelnie, bazując na wskazówkach dla webmasterów Google oraz zasadom przyjmowanym jako White Hat SEO.

Dobra praktyka ponadto nakazuje przygotowanie rekomendacji z elementami „to do”, dzięki którym Zlecający działania SEO otrzyma informację na temat obszarów wymagających poprawy w kontekście realizowanych usług przez podmiot odpowiedzialny za strategię SEO.

Zatem, czy warto powiedzieć „sprawdzam”? Warto!

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy mogę przeprowadzić audyt agencji SEO?

Oczywiście, ponosisz koszta pozycjonowania strony i masz prawo sprawdzać wykonawcę usługi czy realizuje powierzone zadania rzetelnie.

Czy muszę informować agencję SEO o planowanym audycie?

Nie powinieneś/aś tego robić. Audyt agencji SEO na etapie jego przeprowadzania powinien być niejawny, tak aby agencja nie miała okazji przygotować się do audytu.

Czy powinienem podpisać NDA z audytorem SEO?

Zdecydowanie! Powinieneś/aś dbać o poufność swoich projektów, dlatego umowa o zachowaniu poufności w tym przypadku jest doskonałym rozwiązaniem.

Ile średnio trwa audyt agencji, domu mediowego?

W ramach usług, które oferujemy – audyt działań agencji SEO realizujemy w terminie 5 dni roboczych. Dłuższego czasu realizacji może wymagać natomiast audyt kilkuletniej współpracy.

Czy taki audyt może spowodować irytację agencji SEO?

Oczywiście, ale pamiętaj, że audyt jest przygotowywany dla Ciebie, po ta abyś miał/a lepszy wgląd w działania, które powierzasz w zaufaniu podmiotowi zewnętrznemu.

Czy przeprowadzenie audytu jest niejawne?

Wszystko zależy od Ciebie i Twoich preferencji. Jeżeli zależy Ci na niejawności, to zapewnimy ja!

Jakie doświadczenie posiada Audytor SEO Prosty Marketing

Audytor SEO Prosty Marketing, to osoba z ponad 13 letnim doświadczeniu w obszarze SEO. Audytor swoje doświadczenie zdobywał pracując w czołowych agencjach oraz domach mediowych w Polsce, pracując z największymi markami na polskim rynku.

Czy przygotowujecie audyt agencji SEO w języku angielskim?

Oczywiście! Standardowo audyt agencji lub innego podmiotu realizującego SEO przygotowujemy w j. polskim. Za niewielką dopłatą możemy przygotować dodatkowy dokument anglojęzyczny.

Czy istnieje możliwość omówienia przesłanego wyniku audytu agencji?

Pewnie! Istnieje możliwość zamówienia rozmowy telefonicznej na której omówimy wynik audytu.